Het extern sportaanbod van KanActief bestaat uit verschillende sportinitiatieven waaraan u kan deelnemen. U kan in onderstaande lijst gevarieerde lessen op maat vinden.