Het extern sportaanbod van KanActief bestaat uit verschillende sportinitiatieven waaraan u kan deelnemen. U kan in onderstaande lijst gevarieerde lessen op maat vinden. Momenteel zijn de initiatieven gevestigd in regio Leuven en Vlaams-brabant. In de toekomst zal deze regio uitgebreiden.